TEKNOROAD 3020-01

Tørstof ca. 62 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 34 g/l
Glans Mat
Godkendelser og certifikater