TEKNOROAD 3020-01

Suha snov cca. 62 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 34 g/l
Sijaj Mat
Dovoljenja & certifikati Finska prometna agencija