TEKNOROAD 3020-01

Teemärgistusvärv

TEKNOROAD 3020 on kiirestikuivav ilmastiku- ja valguskindel matt vesialuseline dispersioonvärv.

Kasutatakse asfaldil ja õlikruusal teemärgistuseks, sõiduteede, parkimisjoonte, lennuväljade ning muude liiklusalade märgistuseks.

Värv on äärmiselt kiiresti kuivav. Temperatuuril üle +20 kannatab liiklust juba 3 minuti pärast ilma värvi kahjustamata. Madalamatel temperatuuridel on kuivamine aeglasem, kuid siiski piisavalt kiire, et saaks kasutada ka temperatuuridel +5°C- +10°C. Pärast värvimist lahustub värv 30 minuti jooksul veega, seetõttu tuleb enne vihmakahtlust värvimisest hoiduda. Kui värv lahustub vihmavees, valgub ta mööda teed laiali ja määrib sõidukeid. TEKNOROAD 3020 täidab Soome Teedeameti teemärgistuse kvaliteedinõudeid.

Kuivainesisaldus ca 62 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 34 g/l
Läige Matt
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi, TEKNOSOLV 9515
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Teedeamet