TEKNOROAD 3020-01

Zawartość substancji stałych abt. 62 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 34 g/l
Połysk Mat
Aprobaty i certyfikaty Fińska Administracja Dróg Krajowych