TEKNOPOX PRIMER 4

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling
Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 920 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX 4 HARDENER
Glans Halvmatt