TEKNOPOX PRIMER 4

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 920 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX 4 HARDENER
Połysk Półmat