TEKNOPOX PRIMER 4

Epokrunt

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne

TEKNOPOX PRIMER 4 on kahekomponentne lahustipõhine epokrunt.

Kasutatakse krundina pritspuhastatud terasel. Saab kasutada ka tsink-, alumiinium-, plekk-, ja happekindlate teraspindade kruntimiseks.

Värv on kiiresti ülevärvitav ning sobib seetõttu kiire tootmistempo juurde. Värvi saab pinnale kanda ka kahejoalise pihustiga. Värvikiht talub tugevat kulutust, õlisid, rasvu, lahusteid ja kemikaale.

Kuivainesisaldus ca 53 mahu%
Tahke aine kogumass ca 920 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 440 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX 4 HARDENER
Läige Poolmatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 15 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h 15 min
Lahusti Standardlahusti: TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9530