TEKNOPOX PRIMER 4

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 920 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPOX 4 HARDENER
Glans Halvmatt