TEKNOPOX PRIMER 4

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • Mellembehandling
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 53 % volumen
Total tørstofmasse ca. 920 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 440 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPOX 4 HARDENER
Glans Halvmat