TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Vattenburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 45 %
Vikttorhalt ca. 680 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 1.5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Glans Halvmatt