TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

Epoksipohjamaali

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • Vesiohenteinen
  • 2-komponenttinen
  • Pohjamaali

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 on vesiohenteinen, kaksikomponenttinen epoksipohjamaali metallipinnoille. Maali sisältää tehokkaita, lyijy- ja kromaattivapaita korroosionestopigmenttejä.

Käytetään suihkupuhdistettujen teräspintojen pohjamaalina mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävissä maalausjärjestelmissä K1 ja K16. Maali soveltuu myös alumiinipinnoille, haponkestäville teräspinnoille sekä sinkki- ja ohutlevypinnoille. Soveltuu pintamaalattavaksi kaikilla maalityypeillä.

Kuiva-ainepitoisuus n. 45 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 680 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 40 g/l
Käyttöaika 1.5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 1:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Kiilto Puolihimmeä
Pölykuiva 2 h
Kosketuskuiva 10 h
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Vesi