TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

Suha snov cca. 45 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 680 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Pot life 1.5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 1:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Sijaj