TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

Epoxy primer

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • Grunding
  • Vandbaseret
  • 2-komponent

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 er en vandfortyndbar 2-komponent epoxy primer til metaloverflader. Primeren indeholder effektive bly- og kromatfri antikorrosions-pigmenter.

Anvendes som primer på sandblæst stål i malingssystemerne K1 og K16, som tåler mekanisk og kemisk påvirkning. Kan også anvendes på overflader af aluminium, syrefast stål, zink og tyndplade. Kan overmales med alle typer maling.

Tørstof ca. 45 % volumen
Total tørstofmasse ca. 680 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Pot-life 1.5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Glans Halvmat
Tørretid - støvtør 2 timer
Tørretid - håndteringstør 10 timer
Fortynder Vand
Rengøring Vand