TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

Grunt epoksydowy

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 jest wodorozcieńczalnym dwuskładnikowym gruntem epoksydowym przeznaczonym do zabezpieczania powierzchni metalu. Farba zawiera efektywne pigmenty antykorozyjne, wolne od związków ołowiu i chromu.

Przeznaczona do stosowania jako powłoka podkładowa w powłokowych systemach K1 i K16 na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Farba jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczania stali, aluminium, stali kwasoodpornej, stali ocynkowanej i blach cienkich. Może stanowić grunt dla wszystkich typów farb.

Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 680 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Czas przydatności do stosowania 1.5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość 2 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk 10 h
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda