TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Kruntimine
  • Vesialuseline
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Tahke aine kogumass ca 680 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Segu kasutusaeg 1.5 h (+23 °C)
Segamissuhe 1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Läige Poolmatt