TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04

Epoxifärg

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Enskiktsfärg
  • Vattenburen

TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04 är en vattenburen tvåkomponent epoxifärg för metallytor.

Färgen används som sk. enskiktsfärg eller som täckfärg i vattenburna epoxifärgsystem som är avsedda för väderpåfrestning. Lämplig på stål-, zink- och aluminiumytor.

Färgen är lämplig för applicering ensam utan grundfärg speciellt i verkstäder och på målningsstationer i korrosivitetsklass C2.

Volymtorrhalt ca. 43 %
Vikttorhalt ca. 520 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 33 g/l
Pot life 1h 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-03
Glans Halvblank
Torktid - hanterbar med TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300 1 h, med TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-02 40 min
Torktid - hanterbar med TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300 10 h, med TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-02 5 h
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Vatten