TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04

Farba epoksydowa

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Powłoka jednowarstowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04 jest wodorozcieńczalną, dwuskładnikową farbą epoksydową do powierzchni metalowych.

Stosowana jako samodzielne wymalowanie lub jako warstwa nawierzchniowa w wodorozcieńczalnym, powłokowym systemie epoksydowym K16 do eksploatacji w warunkach atmosferycznych. Nadaje się do stosowania na powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe.

Farba nadaje się jako samodzielne wymalowanie bez konieczności stosowania gruntu, szczególnie w przemyśle maszynowym, do malowania w malarniach i w przypadku wymalowań wykonywanych na zewnątrz, w środowisku o kategorii korozyjności C2.

Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 520 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 33 g/l
Czas przydatności do stosowania 1h 30 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-03
Połysk Półpołysk
Czas schnięcia - pyłosuchość z TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300: 1 h, z TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-02: 40 min.
Czas schnięcia - suchość na dotyk z TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300: 10 h, z TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-02: 5 h
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda