TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Pinnavärv
  • Vesialuseline
  • 2-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Tahke aine kogumass ca 520 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 33 g/l
Segu kasutusaeg 1h 30 min (+23 °C)
Segamissuhe 1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-03
Läige Poolläikiv