TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-04

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
Suha snov cca. 43 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 520 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 33 g/l
Pot life 1h 30 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 1:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300-03
Sijaj Polsijaj