TEKNOMASTIC COMBI 80-500

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Brytsystem Teknotint