TEKNOMASTIC COMBI 80-500

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale: ČELIK: Pjeskarenjem uklonite hrđu i okujinu do stupnja Sa 2½ (standard ISO 8501-1). Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje. CINK: Strukture iz vruće pocinčanog čelika koje su izložene vanjskim utjecajima moraju se prije bojenja mokro pjeskariti (Sas) do mat izgleda. Za čišćenje su prikladna sredstva aluminijev oksid i prirodni pijesak. Prema standardu 12944-5 bojenje djelomično ili potpuno uronjenih galvaniziranih objekta nije preporučeno. Bojanje vruće pocinčanih površina koje su izloženje uranjanju treba posebno provjeriti sa Teknosom. Preporuča se tretiranje novog pocinčanog tankog lima mokrim pjeskarenjem (SaS). Površine, koje su matirane zbog izloženosti vanjskim utjecajima, mogu se obraditi RENSA STEEL deterdžentom. ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS). STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. Sa čelika se uklanja hrđa do stupnja pripreme St 2 (ISO 8501-1). Alternativna metoda suhom čišćenju je mlazom vode pod visokim tlakom s tlakom od preko 70 MPa. Ova metoda može se koristiti na netaknutim, dobro prianjajućim slojevima boje na čeliku.Nakon čišćenja sloj boje mora imati grubu površinsku strukturu. Čistoća čelične površine mora biti Wa 2 (ISO 8501-4: 2006) ili prema specifikaciji. Prije nanošenja dopušten je stupanj „Flash-rusta“ maksimalno M (ISO 8501-4: 2006). Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2. Privremeni temelj: Kada je potrebno može se upotrijebiti KORRO E Epoxy, KORRO SE Zinc Epoxy i KORRO SS Zinc Silicate privremeni temelj.

Nanošenje

MJEŠANJE KOMPONENTI: Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma. Prije upotrebe temeljito promiješati. Preporučeno nanositi bezračnim raspršivačem jer jedino sa tom metodom je moguće postići preporučene debljine u jednom nanosu. Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,015 - 0,019". Za manje površine ili korekcije kotistite četku ili valjak. U slučaju nanošenja „twin-feed“ prskanjem omjer miješanja na pumpi mora biti 4 : 1. Provjerite tlak na pumpi pa i potrošnju baze i kontakta kako biste osigurali pravi omjer miješanja. Kod nanošenja „twin-feed“ prskanjem komponente ne možete razrijediti.

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 1300 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 194 g/l
Volatile organic compound (VOC) Istaknuta vrijednost HOS je prosječna vrijednost za tvorničke proizvode, te će stoga biti podložna varijacijama između pojedinačnih proizvoda obuhvaćenih ovim tehničkim podacima.
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 2 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Sjaj Polu-sjaj
Sustav za niansiranje Teknotint
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač TEKNOSOLV 9506
Čišćenje TEKNOSOLV 9506 ili TEKNOSOLV 9530.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.