TEKNOMASTIC COMBI 80-500

  • Kjemisk resistens
  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. ZINK OVERFLATER: Varmeforsinkete stålkonstruksjoner som utsettes for vær og vind, kan males hvis overflaten sandblåses (SaS), slik at hele overflaten blir matt. Passende blåsemidler er f.eks. aluminiumoksid og natursand. Maling anbefales ikke til varmeforsinkete konstruksjoner som skal senkes ned i vann eller jord. Til nye galvaniserte tynnplatekonstruksjoner anbefales sandblåsing (SaS). Overflater som er blitt matte pga. vær og vind, kan behandles med RENSA STEEL rensemiddel. ALUMINIUMSOVERFLATER: Overflatene behandles med RENSA STEEL rensemiddel. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Rust fjernes fra bare ståloverflater til renhetsgrad St 2 (ISO 8501-1). Som alternativ til tørr rengjøring kan man på intakt, vedheftet maling og/eller stål bruke høytrykks vann-jet med trykk over 70 Mpa. Etter høytrykksspyling bør den intakte malingsflate gøres ru. Ståloverflatens forbehandlingsgrad må være Wa2 (ISO 8501-4:2006) eller i henhold til spesifikasjonen. Flashrustgraden må høyst være M (ISO 8501-4:2006) før påføring. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Shopprimer: KORRO E epoxy, KORRO SE zinkepoxy og KORRO SS zinksilikat shopprimere kan brukes etter behov.

Påføring

BLANDING AV KOMPONENTER: Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundig før bruk. For påføring anbefales airless spray, da man med denne metoden kan oppnå anbefalt filmlagtykkelse med en påføring. Velegnet Airless dysestørrelse 0,015 - 0,019". Pensel eller rulle kan brukes til flekking på små områder. Hvis det brukes to-komponent sprøyte bør doseringspumpens blandingsforhold være 4:1. Under sprøyting bør doseringspumpens trykk kontrolleres for at sikre et korrekt blandingsforhold. Komponentene kan ikke fortynnes, hvis det brukes to-komponent sprøyte med fast blandingsforhold.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og produktets temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Ved bruk av TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 skal temperaturen på omgivelsesluften og overflaten som skal males under påførings- og tørkeperioden være over -5 ° C. Temperaturen på malingen under blanding og påføring skal være over + 15 ° C. Overflaten, som skal males, skal være isfri. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 194 g/l
Flyktige organiske forbindelser Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 eller TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Glans Halvblank
Tonesystem Teknotint
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner TEKNOSOLV 9506
Rengjøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.