TEKNOMASTIC COMBI 80-500

  • Ķīmiski izturīgs
  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Nodilumizturīgs

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Notīriet velmēšanas plāvu un rūsu, tīrot ar strūklu, līdz sagatavotības kategorijai Sa 2½ (standarts ISO 8501-1). Plānu plātņu virsmas padarīšana raupja uzlabo krāsas liptspēju pie pamatnes. CINKA VIRSMAS: Piemēroti tīrīšanas līdzekļi ir, piem., alumīnija oksīds un dabīgas smiltis. ALUMĪNIJA VIRSMAS: Virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, tiek padarītas raupjas, izmantojot apstrādi ar vienmērīgu strūklu (AlSaS) vai smilšpapīru. Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. 0,015 - 0,019".

Application conditions

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Total mass of solids abt. 1300 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 194 g/l
Volatile organic compound (VOC) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Pot life 2 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Gloss Pusspīdīga
Tinting system Teknotint
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner TEKNOSOLV 9506
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.