TEKNOMASTIC COMBI 80-500

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový

Příprava povrchu

Další pokyny pro přípravu povrchu lze nalézt v normách EN ISO 12944-4 a ISO 8501-2.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,015 - 0,019".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Kromě toho musí být teplota natíraného povrchu a výrobku nejméně o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu okolního vzduchu.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 1300 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 194 g/l
Volatile organic compound (VOC) VOC je továrnou uvedená orietační hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list, lišit.
Pot life 2 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Gloss Pololesk
Tinting system Teknotint
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner TEKNOSOLV 9506
Safety markings Viz bezpečnostní list.