TEKNOMASTIC COMBI 80-500

  • Bestand tegen chemicaliën
  • Corrossie beschermend
  • Bestand tegen onderdompeling
  • Waterbestendig
  • Slijtvastheid
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend

Voorbereiding van het oppervlak

Verwijder van de oppervlakken alle verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen. Verwijder ook in water oplosbare zouten met behulp van geschikte methoden. De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen: STALEN OPPERVLAKKEN: Verwijder walshuid en roest door te stralen volgens voorbereidingsgraad Sa 2½ (norm ISO 8501-1). Het opruwen van het oppervlak van dunne plaat verbetert de hechting van de verf aan de ondergrond. ZINKEN OPPERVLAKKEN: Thermisch verzinkte staalconstructies die blootgesteld zijn aan atmosferische corrosie kunnen geschilderd worden als de oppervlakken opgeruwd worden met de veegstraalmethode (SaS) tot ze helemaal mat zijn. Geschikte reinigingsmiddelen zijn bv. aluminiumoxide en natuurzand. Volgens de norm ISO 12944-5 wordt het niet aanbevolen om thermisch verzinkte objecten te schilderen die onderhevig zijn aan onderdompeling. Het verven van thermisch verzinkte voorwerpen die onder dompelbelasting staan, moet afzonderlijk met Teknos besproken worden. Het wordt aanbevolen om nieuwe verzinkte dunne-plaatstructuren te behandelen met de veegstraalmethode (SaS). Oppervlakken van dunne platen die verweerd zijn tot mat kunnen ook behandeld worden met RENSA STEEL-reinigingsmiddel. ALUMINIUM OPPERVLAKKEN: Behandel de oppervlakken met RENSA STEEL-reinigingsmiddel. Oppervlakken die blootgesteld zijn aan verwering worden ook opgeruwd door middel van veegstralen (AlSaS) of schuren. OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING: Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating. Van de blanke stalen oppervlakken wordt de roest verwijderd tot voorbereidingsgraad St 2 (ISO 8501-1). Een alternatieve methode voor chemisch reinigen is waterstralen onder hoge druk met een druk van meer dan 70 MPa. Dit waterstralen kan gebruikt worden op intacte, goed hechtende verflagen en/of op staal. Na het waterstralen moeten de intacte verflagen een ruwe oppervlaktestructuur hebben. De reinheid van het stalen oppervlak moet Wa 2 (ISO 8501-4:2006) of volgens de specificatie zijn. Een flash-roestgraad van maximum M (ISO 8501-4:2006) is toegestaan vóór het aanbrengen. Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt. Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2. Prefab primer: KORRO E Epoxy, KORRO SE Zinc Epoxy en KORRO SS Zinc Silicate Prefabrication Primers kunnen worden gebruikt, indien nodig.

Applicatie

MENGEN VAN DE COMPONENTEN: Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Roer het product goed door voor gebruik. Bij voorkeur aanbrengen door middel van airless spuiten, omdat alleen deze methode in één keer de aanbevolen laagdikte oplevert. Geschikte nozzel voor airless spuiten 0,015 - 0,019". Voor het bijwerken en schilderen van kleine oppervlakken kan een kwast of roller worden gebruikt. Wanneer voor de toepassing een spuit met dubbele toevoer wordt gebruikt, moet de mengverhouding van de doseerpomp 4:1 zijn. De druk van de toevoerpomp en het verbruik van de componenten moet tijdens het aanbrengen gecontroleerd worden om zeker te zijn van de juiste mengverhouding. De componenten kunnen niet verdund worden als voor het spuiten met dubbele toevoer een vaste verhouding wordt gebruikt.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het lakken en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de lak hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Bij gebruik van TEKNOMASTIC WINTERHARDENER 7275 moet de temperatuur van de omgevingslucht en van het te verven oppervlak tijdens de aanbreng- en droogperiode hoger zijn dan -5 °C. De temperatuur van de verf tijdens het mengen en aanbrengen moet boven +15 °C zijn. Het te schilderen oppervlak moet ijsvrij zijn. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 1300 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 194 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Verwerkingstijd 2 h (+23 °C)
Mengverhouding 4:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 of TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Glans Zijdeglans
Kleurmengsysteem Teknotint
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner TEKNOSOLV 9506
Reinigen TEKNOSOLV 9506 of TEKNOSOLV 9530.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).