TEKNOLAC PRIMER 2275

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Enskiktsfärg
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 540 g/l
Glans Matt