TEKNOLAC PRIMER 2275

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt
  • Powłoka jednowarstowa
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 540 g/l
Połysk Mat