TEKNOLAC PRIMER 2275

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 540 g/l
Läige Matt