TEKNOLAC PRIMER 2275

  • 1-komponentna
  • Premaz
  • Enoslojna barva
Suha snov cca. 40 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 540 g/l
Sijaj Mat