TEKNOLAC PRIMER 2275

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
  • Ett Lags maling
Tørrstoff ca. 40 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 540 g/l
Glans Matt