TEKNOLAC PRIMER 2275

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
  • et-lagsmaling
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 540 g/l
Glans Mat