TEKNOLAC PRIMER 2242

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 51 %
Vikttorhalt ca. 355 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 400 g/l
Glans Matt