TEKNOLAC PRIMER 2242

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
Tørrstoff ca. 51 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 355 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 400 g/l
Glans Matt