TEKNOLAC PRIMER 2242

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 51 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 355 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 400 g/l
Połysk Mat