TEKNOLAC PRIMER 2242

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 51 % volumen
Total tørstofmasse ca. 355 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 400 g/l
Glans Mat