TEKNOLAC PRIMER 2242

  • 1-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 51 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 355 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 400 g/l
Sijaj Mat