TEKNOHEAT 500

  • Värmebeständighet
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 25 %
Vikttorhalt ca. 420 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 670 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknotint