TEKNOHEAT 500

Farba silikonowa

  • Produkt termoodporny
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOHEAT 500 jest farbą silikonową odporną na wysokie temperatury.

Jako farba nawierzchniowa w krzemianowo cynkowym/silikonowym systemie powłokowym K37, do malowania konstrukcji stalowych narażonych na działanie wysokich temperatur, pracujących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak kominy, piece, drzwi pieców i rury wydechowe. W przypadku narażenia konstrukcji na wysoką wilgotność, zaleca się stosować farbę wraz z odpowiednim gruntem antykorozyjnym, zawierającym pył cynkowy.

Otrzymana z farby powłoka malarska wytrzymuje ciągłe ogrzewanie w temperaturach od +200°C do +400°C, w zależności od koloru (patrz punkt Kolory). Kolory, które używane są w temperaturze +400°C mogą być poddane chwilowym oddziaływaniom wyższych temperatur do +500°C. Kolor aluminiowy (RAL-9006) jest odporna na temperaturę +650°C.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 25 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 420 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 670 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 10 min.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 20 min.
Czas schnięcia - całkowicie sucha po 30 min.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639