TEKNOHEAT 500

Silikoonvärv

  • Kuumakindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne

TEKNOHEAT 500 on kõrget temperatuuri taluv silikoonvärv.

Kasutatakse pinnavärvina kuumadel pindadel tsinksilikaat/-silikoonsüsteemis K37 sise- ja välistingimustes, nt. lõõrid, ahjud, ahjuuksed ja väljalasketorud. Ajutiselt niiskuse käes olevad teraspinnad tuleb kruntida sobiliku roostevastase tsinhkvärviga.

Värv moodustab kuumuskindla kihi, mis talub temperatuure +200°C - +400°C sõltuvalt toonist (vt. lõiku Toonid). Toonid, mida kasutatakse +400°C juures, taluvad ka lühiajaliselt +500°C. Alumiiniumtoon (RAL 9006) talub kuumust kuni +650°C.

Kuivainesisaldus ca 25 mahu%
Tahke aine kogumass ca 420 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 670 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 10 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 20 min
Kuivamisaeg - täiesti kuiv 30 min
Lahusti TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639