TEKNOHEAT 500

  • Varmeresistent
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 25 % volumen
Total tørstofmasse ca. 420 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 670 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknotint