TEKNOHEAT 500

  • Varmeresistent
  • Topcoat
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 25 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 420 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 670 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknotint