TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 130F

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 130H
Glans Blank