TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 130F

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 400 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 130H
Sijaj