TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 130F

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 400 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 130H
Läige Läikiv