TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 130F

  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 400 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 130H
Połysk Połysk