TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 130F

  • Grunding
Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 400 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 130H
Glans Blank