TEKNODUR 9201-09

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 45 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7229
Glans Blank