TEKNODUR 9201-09

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas przydatności do stosowania 5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7229
Połysk Połysk