TEKNODUR 9201-09

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 45 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7229
Glans Blank