TEKNODUR 9201-09

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 45 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 490 g/l
Pot life 5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7229
Sijaj Sijaj